Bilgi
İlkokulu & Okul Öncesi

Kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler...

Rehberlik Hizmeti

Bilgi İlkokulu, öğrencilerini kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Bilgi Okul Öncesi, öğrencilerini gelişimsel düzeylerine göre ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturularak bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımayı hedefler.

empty