Rehberlik Hizmeti

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması; kendisini tanıyarak ev, okul ve çevreye uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

Bilgi koleji rehberlik ve psikolojik danışma servisi olarak öğrencilerimizin okul öncesinden başlayarak hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevleri desteklenmektedir. Bu süreç; okul psikolojik danışmanımız ve öğrencinin gelişiminde rol alan paydaşlarla iş birliği halinde ortak bir tutumla yürütülmektedir.

Anaokulu Öğrencilerimize;

 • Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri özgüven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri
 • Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri
 • Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri
 • Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri
 • Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları
 • Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları
 • Kendini yönetme ve sorumluluk almaları
 • İlkokula hazırlık becerilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapılmaktadır

İlkokul Öğrencilerimize;

 • Kendilerini tanımalarına
 • Sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine
 • Kendine ve başkalarına saygılı olmalarına
 • Sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişmelerine
 • Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmelerine
 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Velilerlerimizle;

Yakın ilişki içerisinde yer alarak veli görüşmelerinde bulunarak öğrenci gelişimini her alanda en üst düzeyde tutmak amaçlarımızdandır.

Öğrencilere Uygulanan Test & Envanterler

 • Otobiyografi
 • Good Enough – Bir İnsan Çiz Testi
 • Bir Aile Resmi Çiz Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • Kent EGY & Porteus Labirentleri testi
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • Holland İlgi Envanteri
 • Peabody Testi
 • CAT
 • Sağ-Sol Beyin Üstünlüğü Testi
 • Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Gizem Demirtaş
Rehberlik Öğretmeni

empty