Bilgi
Fen Lisesi

Kuşaklar ötesine yönelik vizyonu ve sahiplendiği misyonun verdiği coşturucu heyecan “ Bilgi”yi bir gökkuşağı gibi yükseklere yansıtmaktır.

Bilgi Fen Lisesinde öğrencilerimiz düşünen, sorgulayan, araştıran ve öğreten yapısı ile içinde yaşadığı topluma olumlu katkı sağlamayı amaçlayacak şekilde eğitilirler.

Bireyin ön plana çıkarılması, tarihi ve kültürel değerlerin öğrencilere aktarılmasını hedefleyen sistemimiz, klasik eğitimin dışına çıkarak, çevre, toplum ve kültür bilinci aşılamayı benimsemiştir. Son sınıf öğrencilerimize kariyer geliştirme adı altında verilecek eğitimler meslekleri yakinen tanımalarını sağlayacak ve yanlış tercih yapmalarının önüne geçecektir.

Sosyal, sportif, sanatsal ve akademik etkinliklerin harmanlanmasıyla oluşturulan programımız ile her alanda başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

empty