Yakın Hedefler

  • Bilgi’nin özgün “Karakter Eğitimi Program ve Uygulamalarını sürdürmek, geliştirmek, ulusal boyuta tanıtmak ve yaymak.
  • Bilgi Eğitim Yayınlarını nitel ve nicel boyutta geliştirip eğitim alanında daha geniş bir kitleye ulaştırmak,
  • Sosyal Faaliyet alanlarımızdan var olanları(Satranç, halk oyunları ,lego tasarım ,drama ve sportif faaliyetler gibi)geliştirmek ,pekiştirmek ve yeni faaliyet alanları(origami , tangram ,binicilik vb.)açmak.
  • Bilgi Eğitim Kurumlarının mevcut insan gücünü geliştirmek, Gelişen Bilgi Eğitim Kurumlarının ihtiyaç duyacağı insan gücünü sağlamak.
  • Öğrencilerin liderlik ve problem çözme becerilerini geliştirecek otantik öğrenme ortamları oluşturmak,
  • Eğitim öğretim etkinliklerini teknolojik alt yapıyla destekleyerek etkili şekilde sunma konusunda liderliğini sürdürmek.
  • Bilgi Spor Kulübü ile beraber yeni etkinlikleri geliştirmek ve mevcut kulüp çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde dahada geliştirmek.
  • Bilgi Eğitim Kurumlarını öğrencilerin dersleri olmadığı halde içinden çıkmak istemeyecekleri bir ortam haline getirmek.
  • Bilimsel bilginin “Bilgi ”de yeşermesi ve gelişmesi için üniversitelerle, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
empty