Yönetim Anlayışımız

Bilgi’nin özgün “Karakter Eğitimi Program ve Uygulamalarını sürdürmek, geliştirmek, ulusal boyuta tanıtmak ve yaymak en büyük hedefimiz olacaktır.

  • Farklı fikir ve önerilere değer veririz.
  • Öz değerlere bağlı kalarak yeniliğe ve değişime liderlik etmeye çalışırız.
  • Sürekli gelişme anlayışını benimseriz.
  • Tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.
  • Tüm tarafların beklentilerine cevap veren katılımcı bir yönetim anlayışını benimseriz.
  • Kurumsal ve bireysel amaçları özdeşleştirmeye çalışırız.
  • Öğrenilenlerin günlük hayatla bağlantısını kurmaya ve kalıcı olmasına gayret ederiz.
  • Her şeyi “Daha mutlu bir İnsan” için tasarlarız.
  • Yaptıkları iş doğrultusunda çalışanları yetkin kılar ve onlara yetki veririz.
  • Bireysel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine önderlik ederiz.
empty