Bilgi
Ortaokulu

Bilgi Ortaokulumuzda öğrencilerimiz bireysel yetenekleri doğrultusunda kendisine ve ülkesine fayda sağlayacak nesiller olarak yetiştirilirler.

Bilgi Ortaokulumuzda öğrencilerimiz bireysel yetenekleri doğrultusunda kendisine ve ülkesine fayda sağlayacak nesiller olarak  yetiştirilirler.

Bu doğrultuda,  birey olarak 5.sınıftan yetişkin bir birey haline geldiği liseye kadar, vatan sevgisi ile milli değerlerin özümsemiş, dünyayı tanıyan, özgür düşünen, sorgulayan, sosyal sorumluluk sahibi, spor ve güzel sanat aktiviteleriyle ilgili, genel kültür seviyesi yüksek, kendisini uluslararası platformda en az bir yabancı dille ifade edebilen bireyler olarak yetiştirilirler.

Öğrenci Merkezli Eğitim

Bilgi Okulları’nda her bir öğrencimizin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve farklı ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi teknoloji okur-yazarı olan, girişimci, sosyal anlamda gelişmiş, etkili yetişkinler olacakları yarınlara hazırlıyoruz.

Öğrenci Kayıt Formu
empty